مصرف ایرانیان و استانداردهای جهانی
پیش فیلتر رافع ـ پیش فیلتر گریز از مرکز رافع
پیش فیلتر رافع - پیش فیلتر گریز از مرکز رافع

 

مي گویند که ؛ مردم ایران از اسراف‌کارترین مردمان جهان هستند. مردم ايران منابع ملي خود را به مقدار قابل ملاحظه اي تلف مي ‌كنند. اسراف در اين منابع به اندازه‌ای است كه بنا به آمار منتشره مصرف سرانه آب، انرژي، دارو، نان و دیگر مواد غذایي و صرف وقت براي انجام يك كار معين در ايران چند برابر استانداردهاي جهاني است. این یک ادعای ساده و بدون استناد نیست. ایرانیان بیش از هر ملت دیگری و به ویژه بیش از استاندارد جهانی در هدر دادن منابع غذایی، انرژی و حتی وقت خود پیشتازند، در حالیکه میزان درست استفاده از منابع، یکی از پیش‌شرط های توسعه هر کشور است.


جداول مربوط به میزان هدر دادن منابع در ایران، به خوبی یکی از علل عدم توسعه واقعی و کیفی کشور را نشان می‌دهد؛ عاملی که اتفاقا در این نوبت هم بر عهده دولتمردان و سیاست‌های آنان است و هم زاییده نگرش مردم در زندگی فردی و اجتماعی خود است. رویکرد مردم به استفاده از منابع که به تدریج در خلال سالیان شکل گرفته است، به آسانی هم از بین نخواهد رفت؛ اما بررسی و یادآوری آن، همواره تلنگری است، بر اینکه حرکتی برای اصلاح آن از سوی مردم انجام بگیرد.

جداولی که در پی می آید برگرفته از بنیاد کارآفرینی فروتن است که مروری اجمالی دارد به فرهنگ و رویه مصرفی مردم ایران زمین.

 


نخست مصرف مواد غذايي:


فرهنگ استفاده از مواد غذایی، شاید در هیچ کجای دنیا به اندازه ایران ناسالم و غیر اقتصادی نباشد.

ايرانيان در كل نسب به جهان غذاي كمتري مي خورند اما همين غذاي كم بسيار غير اصولي و بد مصرف مي شود.


1. نان :

 
منطقه سرانه مصرف ساليانه نان (واحد كيلوگرم) نسبت
ايران 160 ايران 6 برابر جهان
جهان 25

مردم ما پرمصرف‌ترين مردم جهان در مصرف گندم و نان هستند و با سرانه 160 كيلوگرم بالاترين مصرف سرانه نان را
در جهان دارا هستيم. لازم به توضيح است که
 ميزان توليد نان در ايران 25 ميليارد عدد است.

""" البته اين عدد به خودي خود نشان گر خوبي يا بدي نيست """
 
2. تخم مرغ:

 
منطقه سرانه مصرف تخم مرغ (واحد كيلوگرم) نسبت
ايران 8 تا 9 ايران يك سوم جهان
جهان 24

سرانه مصرف تخم مرغ در ايران 8 تا 9 كيلوگرم است كه اين رقم در كشورهاي پيشرفته 24 كيلوگرم است.


3. شير:
 

 
منطقه سرانه مصرف شير (واحد كيلوگرم) نسبت
ايران 90 ايران يك سوم اروپا
جهان 300

سرانه مصرف شير در ايران 91 كيلوگرم در سال است كه اين سرانه در اروپا 300 كيلوگرم برآورد مي‌شود.
همچنين براساس آخرين آمار در مورد سبد غذايي ايرانيان، مصرف لبنيات به ازاي هر نفر روزانه 139 گرم است
كه فقط 28 گرم از اين ميزان را شير تشكيل مي‌دهد.
 در حاليكه مصرف مطلوب لبنيات هر فرد بايد روزانه 225 تا 240 گرم باشد.


4. شكر:

 
منطقه سرانه مصرف شكر (واحد كيلوگرم) نسبت
ايران 30 ايران 6 برابر جهان
جهان 5

سرانه مصرف شكر هر ايراني 30 كيلوگرم و 6 برابر ميانگين هر فرد در دنيا است.


 
5. سويا:

 
منطقه سرانه مصرف سويا (واحد كيلوگرم) نسبت
ايران 0/5 ايران يك بيستم جهان
جهان 10

در حاليكه مصرف سرانه سويا در اروپا و آمريكا 9 تا 11 كيلوگرم برآورد شده است.
حجم مصرف اين فرآورده در ايران تنها به نيم كيلوگرم به ازاي هر نفر مي‌رسد.


 
6. نوشابه:

 
منطقه سرانه مصرف نوشابه (واحد ليتر) نسبت
ايران 42 ايران چهار برابر جهان
جهان 10

ايرانيان سالانه بيش از 2 ميليارد و 900 ميليون تومان نوشابه استفاده مي‌كنند. بنابراين از نظر سرانه مصرف نوشابه گازدار در ايران، رتبه اول جهان را داريم. سرانه مصرف نوشابه در ايران 42 ليتر است. در حاليكه اين سرانه مصرف 4 برابر سرانه مصرف دنياست.


7. نمك:

 
منطقه سرانه مصرف نمك در سال (واحد كيلوگرم) نسبت
ايران 6 ايران 2 برابر جهان
جهان 3

ميزان استاندارد مصرف نمك بين 4 تا 5 گرم در روز است. در حاليكه ايرانيان بطور متوسط روزانه 8 تا 10 گرم نمك مصرف مي‌كنند.


 
8. ميوه و سبزيجات:

 
منطقه سرانه مصرف ساليانه ميوه و سبزي (واحد كيلوگرم) نسبت
ايران 30 ايران يك چهارم جهان
جهان 120

ايران در توليد 15 محصول اصلي باغي دنيا مقام اول تا دهم را دارد و بيش از 4 درصد از ميوه و مركبات جهان را توليد مي‌كند.
اما 
مصرف سبزي و ميوه در كشورمان كمتر از ميزان استاندارد جهاني است.
(روزانه هر فرد بايد حداقل 400 گرم ميوه و سبزي مصرف كند اما سرانه مصرف در ايران 100 گرم است!)


 
9. ماهي:

 
منطقه سرانه مصرف ساليانه ماهي (واحد كيلوگرم) نسبت
ايران 7 ايران حدود يك سوم جهان
جهان 18


طول عمر:
طول عمر ايرانيان %20 كمتر از ميانگين جهاني است.

مرگ و مير:
حدود %40 از مرگهاي روزانه به دليل سوء تغذيه مي‌باشد.

در كشور ما از مجموع 800 مرگ روزانه 300 مورد مستقيماً به تغذيه نامناسب مربوط است.


وضعيت مصرف دارو:

 
منطقه ميانگين سرانه اقلام دارو در هر نسخه نسبت
ايران 6 قلم ايران سه برابر جهان
جهان 2 قلم

آمار رسمي وزارت بهداشت مي‌گويد در 8 سال گذشته، متوسط تعداد داروهاي تجويز شده در هر نسخه، بيش از چهار قلم بوده است كه در حال حاضر متوسط كشوري آن به 6/3 قلم رسيده است. اين در حالي است كه ميانگين جهاني در اين زمينه كمتر از دو قلم در هر نسخه است. يعني در ايران بيش از سه برابر متوسط جهاني است.


 
فضاي سبز:

 
منطقه ميانگين سرانه فضاي سبز مترمربع نسبت
ايران 5 ايران يك سوم جهان
جهان 15

میزان مصرف انرژی:
در مورد مصرف انرژي، مقصر مردم و نحوه مصرف آنها نيستد بلكه در اين مورد سياست هاي كلان دولتي و امكانات موجود و هزينه ها هستند كه حرف اول را مي زنند.
به عنوان مثال :
اگر مردم پول كمتري را براي خريد زمين مصرف كنند مي توانند آن پول را صرف مستحكم سازي ، زيبايي و يا عايق كاري براي مصرف برق و گاز و ... كنند.
يا خودروهاي بي كيفيت و نبود خودرو هاي عمومي به تعداد و مسير دلخواه با زمان عبور و مرور مناسب باعث افزايش مصرف بنزين است.

 

1. برق:

 
منطقه سرانه مصرف ساليانه (کيلووات) نسبت
ايران 2500 ايران 3 برابر جهان
جهان 800


2. آب:

 
منطقه سرانه مصرف روزانه (ليتر) نسبت
ايران 300 ايران 2 برابر ميانگين جهان
جهان 150


3. بنزين:
 

 
منطقه سرانه مصرف روزانه (ليتر) نسبت
ايران 90 ايران 6 برابر ميانگين جهاني
جهان 15


4. گاز:
 

 
منطقه سرانه مصرف سالانه (مترمكعب) نسبت
ايران 1700 ايران 3 برابر ميانگين جهاني
جهان 600

به طور متوسط ايران حدود 4 برابر میانگین جهاني انواع انرژي را مصرف مي‌كند.


 
ساعات كار:

 
منطقه سرانه ساعات كار سالانه نسبت
ايران 2400 ايران 1/5 برابر ميانگين جهاني
جهان 1900


ساعات كار مفيد:
 

 
منطقه سرانه ساعات كار سالانه نسبت
ايران 300 ايران يك چهارم سرانه جهاني
جهان 1400


فضاي ورزشي:
 

 
منطقه سرانه (متر مربع) نسبت
ايران 61 سانتي متر مربع ايران يك سوم ميانگين جهاني
جهان 2 متر مربع


مطالعه:
 

 
منطقه سرانه زمان مطالعه روزانه (دقيقه) نسبت
ايران 18 ايران يك چهارم ميانگين جهاني
جهان 70


زمان مكالمه با تلفن و تلفن همراه:
 

 
منطقه سرانه زمان مكالمه روزانه (دقيقه) نسبت
ايران 40 ايران چهاربرابر ميانگين جهاني
جهان 10


نظرات شما عزیزان:

محمود
ساعت11:48---1 آبان 1393
كاش براي زباله هاي بازيافتي و تجزيه در مبدا آن ها فكري مي شد

mahdi
ساعت17:00---29 مرداد 1393
متاسفم

ایمان
ساعت23:53---21 تير 1393
مشکرن

خورشید
ساعت18:58---21 تير 1393
بله واقعا درسته ما نحوه مصرفمون خیـــــــــــلی اشکال داره!!!!!!
پاسخ:salam ba tashakkor az nazare shoma


احسان
ساعت13:13---21 تير 1393
زياد كار كردن يه حرفه درست كار كردن يه حرف ديگس

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:
ارسال توسط محسن
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت